Oteller de Yıllık Ortalama Tasarruf Oranları:

Global su kriziyle ilgili olarak tüm dünyada gittikçe artan bir farkındalık gözlenmektedir. Bunun oteller için anlamı, satın alma kararlarında ve müşteri taleplerinde çevresel sürdürülebilirlik unsurunun ana unsur olarak dikkate alınmasıdır. Turizm konusunda yapılan bir araştırmada seyahat eden kişilerin % 79’u çevreye duyarlı tesislerde kalmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Yıllık parasal tasarruf 12,823 USD

Geri dönüş süresi, 7,5 ay

Yıllık su tasarrufu 260,000 litre

HANGİ ÜRÜNLER SİZİN İHTİYACINIZA CEVAP VERİYOR?

ALTERED:NOZZLE ÜRÜNÜNÜ KULLANAN BİR OTELDE MUSLUKLARDAN AKAN SUYUN % 85 İLE % 98’İ ARASINDA BİR MİKTARINI TASARRUF ETMEK MÜMKÜNDÜR Kİ BU DA GECELEME BAŞINA EN AZ 25,5 LİTRE, EN FAZLA İSE 44 LİTRE SU TASARRUFU DEMEKTİR. BU ŞEKİLDE 100 ODALI BİR OTELDE YILDA 900.000 LİTRE SU TASARRUFU SAĞLAMAK MÜMKÜNDÜR.  

Otellerde ve diğer konaklama tesislerinde kullanılan su miktarı, ABD’de ticari kuruluşlarda ve kurumlarda kullanılan suyun % 15’ini teşkil etmektedir. Su kullanımı, bugün gittikçe artan bir şekilde kurallara bağlanan bir sektör haline gelmiştir.

Kullanım suyunun fiyatı ve atık su hizmetleriyle ilgili ücretler, artmaya devam etmektedir. Kuraklık ve su kıtlığı, bu konuda kısıtlama ve koruma önlemlerini ön plana çıkarmaktadır. Otel sahipleri ve şletmecileri, suyun etkili kullanımını sağlayan teknoloji ve uygulamaları kullanarak hem kullanım masraflarını düşürebilir hem de mevzuattan kaynaklanan para cezalarından kurtulmuş olur.

% 30

NORMAL BİR OTELDE SUYUN % 30’U ODALARDA KULLANILMAKTADIR.

300–600L

KİŞİ VE GECELEME BAŞINA TOPLAM KULLANIM 300 İLE 600 LİTRE ARASINDADIR.

30-45L

MUSLUKLARDAN KULLANILAN GÜNLÜK SU MİKTARI, 30 İLE 45 LİTRE ARASINDADIR.

OTEL ODALARINDA SU KULLANIMININ AZALTILMASI, SU TASARRUFU BAKIMINDAN EN FAZLA ETKİYİ GÖSTEREN ÖNLEMDİR.

Her bir dolu odada kullanılan günlük su miktarı, 378 ile 757 litre arasındadır. Bu, suyun % 30’u otel odalarında kullanıldığına göre günlük 113 ile 227 litre su miktarına denk düşmektedir. En düşük oran üzerinden düşünsek dahi otel odalarında musluklardan akan su, %7,5 oranını bulmaktadır. Bunun anlamı şudur: Altered:Nozzle ürünü ile otel odalarında 30 saniyelik bir sabit ayar yapılarak günde 25,5 ile 44 litre arasında su tasarrufu yapmak mümkündür. Kısacası bu, gerek parasal tasarruf gerekse su tasarrufu bakımından rakamlarla kanıtlanabilen en basit yöntemdir.

EPA tarafından Teksas’ta The Holiday Inn San Antonio tesisinde yürütülen etkin su kullanımı projesine baktığımızda % 1 oranında su tasarrufu ile kullanım ve elektrik masrafları düşürülerek yılda 1.943 USD tasarruf edildiği görülmektedir. Altered:Nozzle ürünüyle Çiseleme ve Püskürtme Pozisyonunda % 50 daha az su aktığına göre net su tasarrufu oranı, % 6.6 olmaktadır.

Bu, mevcut olayda yıllık 12.823 USD parasal tasarruf ve 260.000 litre su tasarrufu anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle 7.940 USD tutarındaki bir yatırımın 7,5 ayda geri dönüşü olmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri talebi, kurumsal sosyal sorumluluk ve mevzuatla ilintili masraf ve para cezaları açısından da artı değer yaratılmış olmaktadır.

TÜKETİCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

OTELİN DÖRT KAZANIMI:

– MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI

– KULLANIM MASRAFLARINDAN TASARRUF

– MEVZUATTAN KAYNAKLANAN PARA CEZALARININ ÖNLENMESİ

– İYİ BİR İŞ YAPMAK – ÖNE ÇIKMAK

Bilinçli Yaşam Tarzı

Alışkanlıkları değiştirmek imkânsız olmasa da çok zordur. Bu nedenle biz de yaşadığımız ortamda kullandığımız nesneleri değiştirmeye karar verdik.  Ürünlerimiz, enerji ve kaynak tasarrufunu sizin yerinize yapar, enerji ve suyu en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.

Bu, bizim yeni alışkanlıklar için bilinçli tasarım dediğimiz olgudur.