Ofis ve Kamu Kuruluşlarında Yıllık Tasarruf Oranları:

Ofis binalarının içinde ve çevresinde suyun verimli kullanımını artıran önlemlerin alınması, iş verimliliği açısından işletme masraflarının azaltılmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tutturulmasını sağlar. Ofis binalarında kullanılan su miktarı, ABD çapında ticari işletmelerde ve kurumlarda kullanılan toplam suyun yaklaşık %9’una denk düşmektedir. Ofis binalarında suyun en önemli üç kullanım alanı, tuvalet, ısıtma/soğutma ve çevre düzenlemedir. Tuvaletlerde kullanılan su, ticari işletmelerde kullanılan suyun %37’sine denk gelirken sadece bataryalar da kullanılan su, toplam suyun %17’sine  ulaşmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ

Nilesen şirketi, 2015 Nielsen Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunda tüm dünya çapında tüketicilerin %66’sının sürdürülebilir markalara daha fazla ödeme yapmaya hazır oldukları yönündeki bulguyu paylaşmaktadır.

ANCAK ŞİRKETLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%82) BU KONUDAKİ İÇ GÖRÜYÜ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEYE YETERLİ ARAÇ VE STRATEJİDEN YOKSUN OLDUKLARINI İFADE ETMEKTEDİR.  

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKALARINIZI SU VE MASRAF TASARRUFU KONUSUNA YÖNLENDİRECEK ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN.

 

5,920 litre tasarruf

HER YIL 470.000 – 570.000 LITRE SU TASARRUFU

Ticari amaçla kullanılan büyük binalarda her yıl ortalama olarak çalışan başına 69.651 litre su tüketilmektedir. Bu miktarın %17’si musluktan akan suyu teşkil etmektedir; dolayısıyla her yıl çalışan başına 11,840 litre temiz su kanalizasyona akıp gitmektedir.

İşletmeler, bataryalarında Altered:Nozzle ürününü kullanmakla en az % 80 en fazla %98 tasarruf etme olanağı yakalamaktadır. Diğer bir deyişle 100 kişi çalıştıran bir şirket, yılda 470.000 ila 570.000 litre su tasarrufu sağlamaktadır.

Yılda 1.472 USD tasarruf  

YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 4 AY

İşletmeler, su tasarrufunun yanı sıra su ısıtma için harcanan yüksek miktardaki elektrik masraflarından da tasarruf etme olanağına kavuşmaktadır.

Kullanım giderleri, tüm dünyada ülkeden ülkeye büyük değişiklikler göstermektedir. Ancak ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ABD’de Teksas’ta bir otelde gerçekleştirilen projeye baktığımızda 100 kişi çalıştıran bir işletmenin tahmini olarak yıllık 1.226 ile 1.471 USD arasından tasarruf yapabileceğini söyleyebiliriz. Bu da örneğin 330 USD tutarında bir yatırımın 4 aydan daha kısa bir sürede geri dönüş yapacağı anlamına gelmektedir.

14–20 ton DAHA AZ karbon CO2 salımı

KARBON AYAK İZİ

100 litre suyun ısıtılabilmesi için ortalama 5kWh enerji gerekmektedir. kWh başına düşen CO2 emisyonu ise temin edilen enerji miktarı içindeki temiz enerji miktarına bağlı olarak büyük değişiklik gösterebilen bir değerdir. Ancak EPA’nın eGRID emisyon faktörleri üzerinden yapılan hesaplara göre 1 kWh ortalama olarak 592 gram CO2 salımına neden olmaktadır.

Bu, örneğin yukarıda sözünü ettiğimiz işletme için 14-20 ton arasında daha az karbon ayak izi anlamına gelmektedir. Bu da dizelle çalışan 3,6 ila 5,2 aracın 1 yılda neden olduğu salıma denk düşmektedir.